privacy verklaring

Molenstichting Hollands Welvaart &

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

update 2019

  

Molenstichting Hollands Welvaart gevestigd aan Molenweg 10 9961PD Mensingeweer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:  www.molenmensingeweer.com  Molenweg 10   9961PD Mensingeweer   0595-491759   06-20548722
Het bestuur is de Functionaris Gegevensbescherming van Molenstichting Hollands Welvaart te bereiken via molenmensingeweer@hotmail.com
Molenstichting Hollands Welvaart verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

  

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam / adres / telefoonnummer / woonplaats
- e-mailadres / website

- bankinfo
- gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Molenstichting verzamelt geen persoonsgegevens via de website.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Molenstichting Hollands Welvaart verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- verzenden van onze nieuwsbrief en/of email
- het afhandelen van jouw betaling
- je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Molenstichting Hollands Welvaart neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen  over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Molenstichting Hollands Welvaart) tussen zit. Molenstichting Hollands Welvaart gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- hotmail: voor nieuwsbrief en overleg

- website: voor informatie over de stichting, de molen en de koffie- en theeschenkerij

- internet betalen: voor Vrienden van de Molen / verkoop molen-, meel- en streekproducten en webshop artikelen / declaraties

- facebook:  voor aankondiging evenementen

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Molenstichting Hollands Welvaart bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

– vrijwilligers naam + email + telefoon + bankinfo lang: voor overleg, (reünie)bijeenkomsten, declaraties en onkostenvergoedingen

– gasten naam + email + woonplaats tot stopverzoek: zoals verzocht in het Gastenboek voor sturen Nieuwsbrief

– exposanten en muzikanten naam + email + telefoon + website lang: opgenomen in boek en bestand  


Delen van persoonsgegevens met derden
Molenstichting Hollands Welvaart verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijv. informatie van de exposant aan degene die de expositie-opening uitvoert


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Molenstichting Hollands Welvaart gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar molenmensingeweer@hotmail.com met een kopie van je ID (scherm gevoelige info af)


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Molenstichting Hollands Welvaart neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via molenmensingeweer@hotmail.com

 

 

Deze Verordening is geplaatst op de website www.molenmensingeweer.com

en elke vrijwilliger ontvangt een kopie.

 

Nieuwe reacties

23.09 | 16:55

Uit zuid Afrika wij komen on oktober naar Groningen graag de openings tijden bvd René

18.04 | 07:11

Gister fijne relaxte 1e Paasmiddag met een mooie band bij jullie molen meegemaakt. Bedankt 🙏

01.03 | 16:54

Hallo W. Nijlunsing,
Door corona geen idee of u al een reactie hebt gehad?
We zijn bezig een info-zolder in te richten: dus zeker belangstelling. Waar woont u?

26.10 | 10:16

Hallo,
Ik ben lang geleden vrijwilliger geweest op deze molen. Ik heb nog een maalboekje met verslagen dat ik heb bijgehouden van 1975 tot 1985. Belangstelling?